ค้นหาผลิตภัณฑ์Error

รายละเอียดสินค้า

 • บ้าน

 • รายละเอียดสินค้า
 • Failure Symptom
 • รายละเอียดลูกค้า
 • คำแนะนำ

Case Search [ ตรวจสอบการซ่อมสินค้าของท่าน ]Error


Error

No Records found.

คุณต้องการจองหน่วยซ่อมหรือไม่?

Yes or NoDate RequestId Action

ข้อมูลไม่ถูกต้อง

บ้าน

Step 1

รายละเอียดสินค้า • open calendar
 • เพื่อตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในระยะเวลาการรับประกันเราจำเป็นต้องมีสำเนาใบเสร็จรับเงินของคุณเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ โปรดแนบโดยใช้ฟังก์ชันอัปโหลดด้านล่าง:
 • * Attach Files

Next

Step 2

Failure Symptom

 • โปรดอธิบายปัญหาและขั้นตอนการวินิจฉัยของคุณ


  อักขระที่เหลือ
  Error
  Required

 • warranty terms and conditions

Previous Next

Registration Details


Previous Next


STEP 3

รายละเอียดที่อยู่ • Error •     Error
 • Error
 •     Error
 • Error

 • Error
 • Error


Error
Required
Previous
Next


Step 4

Before sending unit for repair

Previous

Status